Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@igme.gr
213.133.7017

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Για την υποστήριξη των ερευνητικών έργων Τεχνικής Γεωλογίας της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.  λειτουργεί για διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής – Βραχομηχανικής, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας (ΤΕΓΕ) της Διεύθυνσης Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ).

Αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η πραγματοποίηση δοκιμών προσδιορισμού των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών. Το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής – Βραχομηχανικής της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. αποτελεί ένα από τα πρώτα εργαστήρια που λειτούργησαν στον Ελληνικό χώρο στο αντικείμενο της Τεχνικής Γεωλογίας.

Σήμερα είναι πλήρως εκσυγχρονισμένο και αυτοματοποιημένο σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα όσον αφορά στις δοκιμές εδαφομηχανικής. 

Share