Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@igme.gr
213.133.7000

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΩΚΟΣ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Ανδρέας Τσώκος είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα» με ειδίκευση στη «Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής» από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς και στις «Διεθνείς Σχέσεις & Πολιτικές» με ειδίκευση τη «Διακυβέρνηση» από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Έχει διατελέσει διαχειριστής Τεχνικής Εταιρείας Μελετών με κύριο τομέα δραστηριότητας την εκπόνηση Μελετών Τεχνικών Έργων, ενώ κατείχε θέση συμβούλου στη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της Ενέργειας, με την εκπόνηση Μελετών Σχεδιασμού Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Εγκατάστασης Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάρκα, αιολικά πάρκα, γεωθερμικά συστήματα, εγκαταστάσεις βιοαερίου) και την αδειοδότηση ενεργειακών έργων. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως και σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.).