Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@igme.gr
213.133.7000

ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΩΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΩΚΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΩΚΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΥΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΥΤΗΣ
ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΥΤΗΣ
ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΜΠΟΣ
ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΜΠΟΣ
ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΩΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΩΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΩΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΚΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΚΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΚΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΩΤΣΑΚΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΩΤΣΑΚΗ
ΜΕΛΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΩΤΣΑΚΗ
ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ