Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΤΜΗΜΑ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΤΟΠ).

Το Τμήμα Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας (ΤΟΠ) υπάγεται στη Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Το Τμήμα Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας (ΤΟΠ) έχει αρμοδιότητες:

 • την εκπόνηση ορυκτολογικών και πετρογραφικών μελετών πετρωμάτων, εδαφών, αδρανών και κάθε είδους φυσικών υλικών, καθώς και γεω-αρχαιολογικών αντικειμένων,
 • την πραγματοποίηση εργαστηριακών και λοιπών εξετάσεων για την ύπαρξη επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία στοιχείων ή ορυκτών στον αέρα,
 • την επιμέλεια των μουσειακών συλλογών και του Μουσείου Ορυκτών και Πετρωμάτων της Αρχής,
 • την οργάνωση και επιμέλεια εκπαιδευτικών επισκέψεων σχολείων στις εγκαταστάσεις της Αρχής,
 • την παροχή υπηρεσιών εξέτασης διαφόρων φυσικών και τεχνητών υλικών προς ιδιώτες, εταιρείες και οργανισμούς του Δημοσίου, περιφέρειες και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα για τα δομικά υλικά δημοσίων έργων, η εξέταση γίνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 158 του ν. 4412/2016 (A΄ 147), κατόπιν συμφωνίας με το αρμόδιο Υπουργείο.

Αντικείμενα και Δραστηριότητες

Ορυκτολογικές – Πετρογραφικές Μελέτες

 • Για κοιτασματολογικές έρευνες, στα πλαίσια Προγραμμάτων Κοινοτικών, όπως ΕΣΠΑ, Ανταγωνιστικών, Έργα Υπέρ Τρίτων (Ιδιωτών, Τεχνικών κ.α.Εταιρειών), Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ειδικότερα στον τομέα των αδρανών υλικών, κ.α.
 • Για έργα του Υπ. Πολιτισμού συνεργαζόμενη με αρχαιολογικές Εφορίες, Μουσεία για την συντήρηση και διάσωση αρχαιολογικών μνημείων, την εξέταση αντικειμένων αρχαιολογικών ανασκαφών (προϊόντων αρχαιομεταλλουργίας, κοσμηματοποιίας, αγαλμάτων, κ.α.)
 • Για τεχνικά έργα, όπως οδοποιίας, κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών, φραγμάτων, υποδομών, κ.α.
 • Για περιβαλλοντικά θέματα, όπως αναπλάσεις χώρων μεταλλείων, μολύνσεις εδαφών από μεταλλουργικές και μεταλλευτικές χρήσεις, κ.α.
 • Για θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας, όπως ο αμίαντος, το κρυσταλλικό πυρίτιο και το εξασθενές χρώμιο.
 • Παρασκευές γεωλογικών δειγμάτων (για οπτική παρατήρηση σε πολωτικό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο) για Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., και άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Eπίσης στο Τμήμα Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας υπάγονται και εργαστήρια για τα οποία μπορείτε να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες εδώ: Εργαστήρια Ορυκτολογίας και Πετρολογίας.

Μουσείο Ορυκτών Πετρωμάτων και Απολιθωμάτων

Στεγάζεται στο Ισόγειο του νέου κτιρίου της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στο Ολυμπιακό Χωριό – Θρακομακεδόνες. Στους χώρους του εκτίθενται περίπου 800 δείγματα Ορυκτών, Πετρωμάτων και Απολιθωμάτων της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Είναι ανοικτό για επισκέψεις μαθητών Σχολείων, Ιδιωτών και Φοιτητών. Το Μουσείο Ορυκτών και Πετρωμάτων της Ε.Α.Γ.Μ.Ε διαθέτει μία από τις πλέον σημαντικές συλλογές στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται από το Τμήμα Ορυκτολογίας - Πετρογραφίας της Δ/νσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής, το επισκέπτονται εκατοντάδες μαθητών σχολείων στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης.

Επίσης, στους επισκέπτες του συμπεριλαμβάνονται Ερευνητές - Γεωλόγοι, αλλά και Ιδιώτες. Υπό το πρίσμα αυτό, το Μουσείο αποτελεί έναν γεωλογικό πόλο έλξης στη χώρα μας. Ο εμπλουτισμός της συλλογής με νέα δείγματα ορυκτών, πετρωμάτων και απολιθωμάτων από όλη την Ελλάδα είναι συνεχής, καθώς το Προσωπικό της Ε.Α.Γ.Μ.Ε συμβάλλει με την προσωπική του συνεισφορά στην ανάπτυξη της συλλογής. Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές δωρεές ιδιωτών και φορέων. Εκτός από τα ελληνικής προέλευσης εκθέματα, η συλλογή διαθέτει και επιλεγμένα δείγματα από το εξωτερικό.

Για το Μουσείο Ορυκτών και Πετρωμάτων της Ε.Α.Γ.Μ.Ε μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

Μουσείο Ορυκτών και Πετρωμάτων

Διαβάστε επίσης για τα υπόλοιπα τμήματα της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε:

Τμήμα Κοιτασματολογικής και Μεταλλευτικής Έρευνας (ΚΟΙΜΕ)

Τμήμα Γεωχημείας και Περιβάλλοντος (ΓΕΠ)

Τμήμα Τεχνολογίας Ορυκτών Πρώτων Υλών και Μεταλλουργίας (ΤΕΟΠΥΜ)

Τμήμα Γνωμοδοτήσεων και Ελέγχου Μεταλλείων (ΓΝΩΜΕΜ)

Share

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ME ΤΟ
ΤΜΗΜΑ Τ.Ο.Π.