Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ

Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Εμφιαλωμένων Νερών του ΙΓΜΕ υπάγεται στη Διεύθυνση Αναλυτικών Εργαστηρίων και λειτουργεί από 40ετίας με αποκλειστικό αντικείμενο τον πλήρη έλεγχο του πόσιμου νερού. Το Εργαστήριο είναι στελεχωμένο με έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και διαθέτει την πλέον σύγχρονη εργαστηριακή υποδομή. Η ικανότητά του να εκτελεί χημικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους στα εμφιαλωμένα νερά έχει πιστοποιηθεί κατά ISO/IEC 17025 (Πιστοποιητικό Νο 71) από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

 

Στο πεδίο δοκιμών του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες παραμέτρων:

Φυσικοχημικές παράμετροι 

 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Αλκαλικότητα
 • Σκληρότητα
 • Ασβέστιο
 • Μαγνήσιο
 • Νάτριο 
 • Κάλιο
 • Νιτρικά 
 • Νιτρώδη 
 • Αμμωνία 
 • Θειϊκά 
 • Βρωμικά
 • Φθοριούχα
 • Φωσφορικά
 • Οξειδωσιμότητα
 • Στερεό Υπόλειμμα
 • Ολικός Οργανικός Άνθρακας 

 

Ιχνοστοιχεία

 • Σίδηρος
 • Μαγγάνιο
 • Χαλκός
 • Ψευδάργυρος
 • Χρώμιο
 • Νικέλιο 
 • Μόλυβδος 
 • Κάδμιο
 • Βόριο
 • Βάριο 
 • Αργίλιο
 • Αρσενικό
 • Αντιμόνιο 
 • Σελήνιο 
 • Υδράργυρος 
 • Άργυρος
 • Βανάδιο
 • Κοβάλτιο 
 • Ουράνιο
 • Μολυβδένιο 

 

Μικροβιολογικές παράμετροι

 • Ολικά Κολοβακτηριοειδή 
 • Εντερόκοκκοι
 • Αριθμός αποικιών σε 22ο
 • Escherichia coli 
 • Pseudomonas aeruginosa 
 • Αριθμός αποικιών σε 37ο

 

Νέες δοκιμές υπό ανάπτυξη

 • Ολικά τριαλογονομεθάνια 
 • PAH’s 
 • Παρασιτοκτόνα 
 • PCB’s – PCT’s 

 

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με Πρότυπες Ελληνικές και Διεθνείς μεθόδους (ΕΛΟΤ και ISO), με χρήση του πλέον σύγχρονου επιστημονικού εξοπλισμού στον οποίο περιλαμβάνονται:
 IC-MS  GC-MS  ICP-MS  FAAS  GFAAS  TOC Analyzer HPLC GC (μECD, NPD, FID) ICP-OES HGAAS FTIR UV-VIS 

Το Εργαστήριο απευθύνεται και εξυπηρετεί το σύνολο σχεδόν της Βιομηχανίας εμφιάλωσης νερού καθώς επίσης Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης, Ιδιώτες και κάθε ανάγκη αξιόπιστου και αδιαμφισβήτητου ελέγχου νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Share