Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@igme.gr
213.133.7017

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στο Τμήμα Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας (ΤΟΠ) υπάγονται τα εργαστήρια:

  1. Εργαστήριο ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και μικροανάλυσης.
  2. Εργαστήριο ακτίνων-Χ (Περιθλασιμετρίας και Φθορισμού ακτίνων-Χ).
  3. Εργαστήριο Διαφορικης Θερμικής Ανάλυσης.
  4. Εργαστήριο εξέτασης αργιλικών ορυκτών.
  5. Εργαστήριο ανίχνευσης και προσδιορισμού του αμιάντου.
  6. Εργαστήριο φασματοσκοπίας RAMAN.
  7. Εργαστήριο παρασκευής λεπτών και στιλπνών τομών για οπτική παρατήρηση σε πολωτικό μικροσκόπιο και στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης.
Share