Άρθρο του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΓΜΕ Ανδρέα Τσώκου στον Οικονομικό Ταχυδρόμο.

Ζούμε σε μια εποχή μετάβασης. Η κλιματική αλλαγή, η πανδημία και η ανάγκη για δικαιότερη κατανομή των πόρων θέτουν στα κράτη και την οικονομία νέες προτεραιότητες, οι οποίες εφάπτονται σε μέγιστο βαθμό με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μπροστά σ’ αυτή την πρόκληση, η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών επιτελεί κρίσιμο έργο, συμβάλλοντας σε μια ευρεία κοινωνική μεταμόρφωση βασισμένη στην προηγμένη επιστημονική κατανόηση. Η αποτελεσματική διαχείριση στρατηγικών φυσικών πόρων, η ενεργειακή μετάβαση από τη λιγνιτοπαραγωγή στις ανανεώσιμές πηγές ενέργειας, η δημόσια υγεία, οι έξυπνες πόλεις και η ψηφιοποίηση συνιστούν τις κύριες προκλήσεις της εποχής για την εξέλιξη των κοινωνιών μας, στις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί, μέσα από το σχεδιασμό της, να απαντήσει.

Θεωρούμε αυτονόητο καθήκον μας, να εργαστούμε για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο των αναπτυξιακών σχεδίων δράσης της χώρας μας στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης. Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλλουμε παράλληλα στον καθορισμό και την εφαρμογή ορθών πολιτικών, βάσει κοινών αναλύσεων, κοινών στρατηγικών, κοινού προγραμματισμού, κοινής δράσης και βελτιωμένης αναφοράς σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.

Η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. του αύριο είναι ένας οργανισμός στην αιχμή του επιστημονικού δόρατος της χώρας με κρίσιμη συμβολή στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και στον κυβερνητικό σχεδιασμό για τη μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των προκλήσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας των πρώτων υλών. Στις πρώτες ύλες βασίζεται η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων που έχουν σημαντική συμβολή στη μείωση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας.

Φιλοδοξία μας είναι να προσφέρουμε, μέσα από τις δράσεις μας, στο δύσκολο έργο της εξισορρόπησης των αντιτιθέμενων απαιτήσεων της «εκμετάλλευσης» και της «διαχείρισης» του πλανήτη μας, με ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση του υπεδάφους και στην αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων που υποστηρίζουν μια διεθνώς ανταγωνιστική Ευρώπη. Οι νέες απαιτήσεις για λεπτομερείς χαρτογραφήσεις κινδύνων και εκτιμήσεις της επικινδυνότητας, η ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και η διαχείριση των καταστροφών, απαιτούν καλύτερη κατανόηση των φυσικών και ανθρωπογενών διεργασιών και των σχετικών γεωκινδύνων. Σ’ αυτή την αποστολή κυρίαρχος είναι ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι επιστήμονες που απαρτίζουν το προσωπικό της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. αποτελούν τον μεγάλο της πλούτο και σημαντική προστιθέμενη αξία για την ελληνική Πολιτεία. Η επένδυση σε αυτούς και τη δουλειά τους δεν είναι μόνο μια αυτονόητη δέσμευση, αλλά μια υποχρέωση απέναντι στο έργο και τη συμβολή τους στο εθνικό οικοδόμημα.

Με θεμέλιο τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία των ανθρώπων μας λοιπόν, κύριός μας στόχος τα επόμενα χρόνια είναι η εφαρμογή καινοτόμων λύσεων που κεφαλαιοποιούν τα αποτελέσματα της εκατόχρονης έρευνας του Φορέα μας για τη διασφάλιση των φυσικών πόρων (γη και έδαφος, νερό, ενέργεια και πρώτες ύλες), όσο και την αποτελεσματική διαχείρισή τους (αποθήκευση ενέργειας, μετριασμός των επιπτώσεων των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων). Με τον τρόπο αυτό η ΕΑΓΜΕ θα συμβάλλει στη διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της κοινωνικής ευημερίας και της προόδου μας στην ψηφιακή εποχή, μέσω και της ψηφιοποίησης και αξιοποίησης των αρχείων της.

Ως επιστήμονες, άνθρωποι, αλλά κυρίως ως δημόσιοι λειτουργοί, δεσμευόμαστε στην εθνική προσπάθεια και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, διεκδικώντας μεν, περισσότερους πόρους για την αποστολή μας, γεμάτοι αυτοπεποίθηση δε για το εύρος της προστιθέμενης αξίας, που μπορεί να προσφέρει η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών στην προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας και την κοινωνική συνοχή.

Με δύναμη μέσα από τη γνώση συνεχίζουμε την προσφορά στην Ελλάδα, ως εθνικό γεωεπιστημονικό κέντρο δεδομένων και ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα που έχουν σχέση με γεωλογικά, ενεργειακά, κοιτασματολογικά, μεταλλευτικά, γεωτεχνικά, υδρογεωλογικά, περιβαλλοντικά και άλλα συναφή, που σχετίζονται με το αντικείμενο της Αρχής.

Ο Ανδρέας Τσώκος είναι Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.).

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος